Dyddiadur Cangen Gogledd Cymru 2012


17eg/18fed Mawrth    Casgliad/Fforwm canghennau Cymru.
17eg Mawrth               Diwrnod blasu, Prifysgol Aberystwyth.
17eg Mawrth               Sgwrs gyda'r nos "Zig-zagging across the USA." Waliau a phrosiectau yng Ngogledd America. Aberystwyth.
24ain Mawrth              Fforwm Canghennau'r DSWA, Crooklands, Cymbria.
16eg Ebrill                   Cyfarfod Cangen. Gwesty'r Foelas Arms, Pentrefoelas. 7yh. DVD "Preserving dry-stone walls of the Chesapeake and Ohio
                                    Canal." Gyda chaniatad caredig Dry Stone Conservancy. Croeso i'r rheini nad ydynt yn aelodau.
28ain Ebrill                 Diwrnod Blasu, Moel Famau, Yr Wyddgrug.
13eg Mai                     Stondin yn Niwrnod Cefn Gwlad Dyffryn Maes Glas, Treffynnon.
26ain Mai                    Diwrnod blasu, Pen-y-pas, Yr Wyddfa.
27ain Mai                    Taith gerdded dywysiedig. Chwarelau Cwm Orthin. Cwm Orthin, Rhosydd, Wrysgan a thramffordd Rhosydd. Croeso i'r
                                    rheini nad ydynt yn aelodau.
2il/3ydd Mehefin        Cwrs Hyfforddi i Gymdeithas Eryri, Pensychnant.
15fed/17eg Mehefin   Cangen Otley a Glynnoedd Swydd Efrog yng Nghorwen.
16eg Mehefin              Barbeciw, Plas Derwen, Corwen. 6.30yh ymlaen.
16eg Mehefin              Diwrnod blasu, Plas Derwen, Corwen.
17eg Mehefin              Cystadleuaeth Cymdeithas Eryri, Hafod y Llan, Beddgelert.
30ain Mehefin             Diwrnod blasu, Moel Famau, Yr Wyddgrug.
6ed/8fed Gorffennaf  Cangen Sir Gaer ar daith, Blaen y Nant, Nant Ffrancon.
7fed Gorffennaf          Barbeciw, Blaen y nant, Nant Ffrancon. 6yh ymlaen.
13eg Gorffennaf         Cyflwyniad "Zig-zagging across the USA." Cangen Otley a Glynnoedd Swydd Efrog, Gr?p Leyburn, Leyburn.
23-26ain Gorffennaf   Arddangosiad Sioe Frenhinol Cymru (gyda Changen De Cymru).
28ain Gorffennaf        Diwrnod blasu, Pen-y-pas, Yr Wyddfa.
28ain Gorffennaf        Seminar wal sengl, Pen-y-pas, Yr Wyddfa.
1af/2il Medi               Cwrs Hyfforddi, Moel Famau, Yr Wyddgrug.
7fed Medi                   Cyflwyniad "Another Idiosyncratic Survey", Stone Foundation, Asheville, Gogledd Carolina.
24ain Medi                 Cyfarfod Cangen, Tyn y Coed, Betws y Coed.
29ain/30ain Medi      Cwrs Hyfforddi, Pen-y-pas, Yr Wyddfa.
29ain Medi                 Seminar wal sengl, Pen-y-pas, Yr Wyddfa.
7fed Tachwedd          Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, Gwesty'r Foelas Arms, Pentrefoelas.
26ain Tachwedd        Cyflwyniad "Inscriptions on the Landscape" Cymdeithas Hanes Naturiol Preston.

Dyddiadau i'w cadarnhau:


    Cwrs cloddiau
Gellir lawrlwytho ffurflen archebu lle ar ddigwyddiadau yma       
DRY STONE WALLING ASSOCIATION
CYMDEITHAS WALIAU CERRIG SYCHION

Cangen Gogledd Cymru
North Wales Branch