Adroddiadau'r Canghennau o Waller and Dyker

Ar gael mewn Saesneg yn unig

Gogledd Cymru                   De Cymru

Mawrth 2012
Tachwedd 2011                              Tachwedd 2011
Gorffennaf 2011                             Gorffennaf 2011
Mawrth 2011
Hydref 2010
Gorffennaf 2010
Mawrth 2010
Tachwedd 2009
Gorffennaf 2009
Mawrth 2009Cynhyrchir cylchgrawn Stonechat gan Cangen Gogledd Cymru, a gellir cyrchu manylion a hen gyfrolau ohono trwy glicio'r botwm uchod. Mae'n trafod pob agwedd o waith cerrig, a gan amlaf yn cynnwys adran Newyddion y Canghennau - cynhwysir y rhain ar y dudalen hon ar ffurf pdf. Yn ogystal 'r cylchgrawn, cynhyrchir taflenni newyddion achlysurol gan ganghennau Gogledd a De Cymru, gyda chrynodebau o weithgareddau'r canghennau wedi'u cynnwys yn Waller and Dyker. Cynhwysir y rhain hefyd ar ffurf pdf.

Dangosir crynodebau o newyddion diweddar ar y dde. Ar waelod y dudalen mae oriel ffotograffig o weithgareddau diweddar. Cliciwch ar lun i'w weld yn fwy mewn ffenestr newydd. Mae lluniau ar gydraniad uwch hefyd ar gael trwy gysylltu Sean Adcock (Saesneg yn unig).

Mae archifau o grynodebau a lluniau o flynyddoedd blaenorol yma: 2010    2011

Taflenni Newyddion/Newyddion Stonechat

Ar gael mewn Saesneg yn unig

Sgwrsio Cerrig/Ar y Wal
Sgwrsio Cerrig oedd enw gwaith y daflen newyddion achlysurol i aelodau Cymru gyfan, nawr wedi'i ail-enwi Ar y Wl; pwy a wyr beth nesa...
Mae'r rhifyn cyntaf (Ionawr 2012) a'r ail rifyn (Ebrill 2012) ar gael ar ffurf pdf.

Taflenni Newyddion
Taflen Newyddion y De Ionawr 2012
Taflen Newyddion y Gogledd Awst 2011
Taflen Newyddion y De Mehefin 2011
Taflen Newyddion y Gogledd Hydref 2010

Newyddion Stonechat
Hydref 2011
Gwanwyn 2011
Hydref 2010
Haf 2010
Gwanwyn 2010
Hydref 2009
Haf 2009
Gaeaf 2008/9

DRY STONE WALLING ASSOCIATION
CYMDEITHAS WALIAU CERRIG SYCHION

Canghennau Gogledd a De Cymru
North and South Wales Branches
OUT OF DATE WE NEED REGULAR TRANSlATORS
CAN YOU HELP?
CONTACT ADMINISTRATOR

PYTIAU
YMGASGLIAD CANGHENNAU CYMRU/FFORWM A DYDD BLAS AM DDIM
Ymgasglodd aelodau'r ddwy gangen yn Aberystwyth i walio, cymdeithasu a thrafod ar benwythnos yr 17eg/18fed o Fawrth. Wedi'n lleoli ym Mhlas Dolau ger yr A44 i ddwyrain Aber, cynhwysodd y dydd Sadwrn gwaith yng Nglandyfi, rhwng Aber a Machynlleth. Nos Sadwrn roedd pryd o fwyd a chyflwyniad sleidiau eithaf anffurfiol a edrychodd ar nifer o brosiectau gwalio yng Ngogledd America. Ar y dydd Sul trafodasom y ffordd ymlaen i'r CWCS a changhennau Cymru. Mae manylion pellach ar gael yn   Ar y Wl Rhif 2

GWALIO CERRIG SYCHION A DAEAREG
Sgwrs gan Philip Clark
GWALIO CERRIG SYCHION A DAEAREG
Sgwrs gan Phillip Clark
Dydd Mawrth 29ain o fai 19:30 - 21:00 (darpariaethol)
Yn l http://www.fforestfawrgeopark.org.uk/geopark-festival-2012,
Sgwrs gan Phillip Clark (a elwir hefyd Charles Gordon Clark) ar waliau cerrig sychion, nodwedd gyffredin o'r ardal hon fel o ardaloedd eraill o Gymru ac ucheldiroedd Prydain. Bydd yn archwilio eu perthynas agos 'r ddaeareg waelodol.
Lleoliad: Neuadd y Gorfforaeth (Guildhall), Aberhonddu (darpariaethol)
Mwy o wybodaeth i'w darparu yn fuan - dychwelwch i gadarnhau manylion y digwyddiad hwn.ETHOLIAD BWRDD YMDDIRIEDOLWYR Y GYMDEITHAS

Cynhaliodd y Gymdeithas etholiadau ymddiriedolwyr newydd yn ddiweddar fel rhan o'i hailstrwythuro. Mae gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr yn awr 12 aelod. Mae'r canghennau yn parhau i gael eu cynrychioli, gyda phob un yn cael ei neulltio i ymddiriedolwr penodol 'r cyfrifoldeb o'i gynrychioli. Mae manylion ar dudalen newydd DSWA of GB. Sean Adcock oedd un o 4 ymddiriedolwr a'u hetholwyd am y tymor hiraf o 3 mlynedd ac y mae wedi cymryd y cyfrifoldeb o gynrychioli Cymru. Bydd tudalen DSWA of GB yn cynnwys diweddariadau o newyddion DSWA, digwyddiadau a materion Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn ei bryd. Mae fforwm canghennau'r DU yn cael ei sefydlu i redeg dwywaith yn flynyddol; disgwylir i'r fformat hwn ddatblygu gydag amser, ond mi ddylai darparu ffordd o gael diweddariadau ac i drafod busnes y canghennau. Bwriadir cynnal y cyfarfod cyntaf ar y 24ain o Fawrth yn Brookland. Yn ogystal fe fyddwn yn cynnal fforymau Cymreig achlysurol, a'r cyntaf o'r rhain ar benwythnos y 17eg/18fed o Fawrth yn Aberystwyth. Gobeithiwn gynnal dydd hyfforddi ar y dydd Sadwrn, gyda thrafodaethau ar y bore Sul, a bwyd a chyflwyniadau sleidiau i'w ffitio mewn rhywbryd yn ystod y penwythnos.
GWYLIWCH Y GOFOD HWN!


LLYFRYNNAU SAFONAU

Cadarnhawyd cyllid newydd i gynorthwyo 'r llyfrynnau safonau Adeiladu Cloddiau a Waliau Cerrig. Y gobaith nawr yw argraffu llyfryn Cloddiau gyda llyfryn safonau yn Saesneg yn unig, a fersiynau dwyieithog o'r ddau ar y wefan hon. Mi ddylai testun pob un bod ar gael yn Saesneg ar ffurf pdf ar y dudalen safonau cyn y Nadolig.


PWYLLGORAU NEWYDD Y CANGHENNAU

GOGLEDD CYMRU
Cadeirydd                 Geraint Evans    
                                        07519 505295
Is-gadeirydd            Iolo Jones            
                                        01286 870762   
Ysgrifennydd mygedol        Sean Adcock    
                                     01286 871275                     
Trysorydd mygedol         Colin Brown    
                                        07738 853794       
Swyddog Hyfforddi        Paul Smyth   
                                        01766 513213
Cynrhychiolydd cyffredinol              Craig Evans   
                                        01824 750650
Diolch yn fawr i'r aelod sy'n ymddeol, Richard Jones

DE CYMRU
Cadeirydd                 Ceri Jenkins    
                                        07984 514601
Ysgrifennydd mygedol        Brian Lock
                                        07966 761172
Trysorydd mygedol         Nigel Spiers
                                        07790 443740
Swyddogion                     Martin Jones
                                    Martin Rathbone
                                    Toby Small
                                    Dennis Phillips
Diolch yn fawr i'r aelodau sy'n ymddeol, Helen Jenkins a Michael Dowman 
BuilthSpringfair1.jpg
BuilthSpringfair2.jpg
June11Training1.jpg
June11Training2.jpg
June11Training3.jpg
VaynorShow11Competitors1.jpg
VaynorShow11Competitors2.jpg
VaynorShow11Competitors3.jpg
VaynorShow11Competitors4.jpg
Pembs1.jpg
Pembs2.jpg
Pembs3.jpg
TrainingSept11(1).jpg
TrainingSept11(2).jpg
TrainingSept11(3).jpg
TrainingSept11(4).jpg
TrainingSept11(5).jpg
TrainingSept11(6).jpg
TrainingSept11(7).jpg
De Cymru
Gogledd Cymru
CheshireVisitLlanrhaedr-y-mJuly1.jpg
CheshireVisitLlanrhaedr-y-mJuly2.jpg
CheshireVisitLlanrhaedr-y-mJuly3.jpg
CheshireVisitLlanrhaedr-y-mJuly4.jpg
CheshireVisitLlanrhaedr-y-mJuly5.jpg
CheshireVisitLlanrhaedr-y-mJuly6.jpg
CheshireVisitLlanrhaedr-y-mJuly7.jpg
CheshireVisitLlanrhaedr-y-mJuly8.jpg
MoelFamauCourseJune1.jpg
MoelFamauCourseJune2.jpg
MoelFamauCourseJune3.jpg
Pen y PassTasterJune1.jpg
Pen y PassTasterJune2.jpg
Pen y PassTasterJune3.jpg
OYD@CorwenBefore.jpg
OYD@CorwenAfter1.jpg
OYD@CorwenAfter2.jpg
OYD@Corwen3.jpg
OYD@Corwen7.jpg
OYD@Corwen1.jpg
OYD@Corwen2.jpg
OYD@Corwen4.jpg
OYD@Corwen5.jpg
OYD@Corwen6.jpg
OYD@CorwenRay.jpg
OYD@CorwenBBQ1.jpg
OYD@CorwenBBQ2.jpg
Pen y Pass Course July1.jpg
Pen y Pass Course July2.jpg
Pen y Pass Single.jpg
Pen y Pass SingleBefore.jpg
Pen y Pass SingleAfter1.jpg
Pen y Pass SingleAfter2.jpg
Pen y Pass Single1.jpg
Pen y Pass Single2.jpg
Pen y Pass Single3.jpg
Pen y Pass Single4.jpg
Delving in Dinorwic1.jpg
Delving in Dinorwic2.jpg
Delving in Dinorwic3.jpg